250W Mini Candelabra Halogen 120V

$19.95
NA710
Qty: